Αρχή Επιλεγμένα άρθρα Η σύμβαση 2♣ Gazzilli (Γκαζίλι)

Η σύμβαση 2♣ Gazzilli (Γκαζίλι)

Τάκης Μπούρας

Ο Μάριο Μαρτινέλι, Ομοσπονδιακός δάσκαλος και εκπαιδευτής νέων, μας οδηγεί στην ανακάλυψη μιας νέας σύμβασης, που έχει ενσωματωθεί στο αγοραστικό σύστημα πολλών πρωταθλητών: την 2 Gazzilli.

Από την διεύθυνση: http://bridgeditalia.it/2014/08/il-2-fiori-gazzilli-limpatto-sul-sistema/

Η παρουσίαση χωρίζεται σε 3 κεφάλαια:

 1. Εισαγωγή στην σύμβαση Gazzilli
 2. Ανάπτυξη αγορών
 3. Ενσωμάτωση της Gazzilli στο αγοραστικό σύστημα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στην σύμβαση Gazzilli

Πότε χρησιμοποιείται η σύμβαση Gazzilli

Η σύμβαση Gazzilli είναι συμβατική και forcing για έναν γύρο, όταν ο ανοίξας επαναδηλώνει 2, μετά από άνοιγμα 1 σε μαζέρ και απάντηση του συμπαίκτη στο επίπεδο 1.

Η Gazzilli λοιπόν, εφαρμόζεται σε 3 περιπτώσεις:

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11
2;
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
2;
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
2;

Σε αυτές τις 3 ακολουθίες, η αγορά 2 από τον ανοίξαντα είναι συμβατική και μπορεί να αναφέρεται σε 2 τύπους χεριών:

1. Ένα minimum χέρι (11-15 πόντοι) με 4+ σπαθιά ή
2. Ένα γενικά δυνατό χέρι (16+ πόντοι), ανεξάρτητα από το μήκος των σπαθιών

Η επαναδήλωση του απαντώντος μετά τα 2 Gazzilli

Η δεύτερη αγορά του απαντώντος, εξαρτάται από το ποντάζ του χεριού του.

Με 8+ πόντους: ρελέ 2

Μετά τα 2, ο απαντών διαθέτει το θετικό ρελέ 2, που ρωτά τον ανοίξαντα και ταυτόχρονα εγγυάται ένα ελάχιστο 8 πόντων.

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11
22
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
22
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
22

Το ελάχιστο των 8 πόντων, που απαιτεί το σύστημα, χρησιμεύει αφενός μεν για να επιτρέψει μια ακολουθία αγορών forcing manche, εάν ο ανοίξας έχει δυνατό χέρι, αφετέρου δε, επιτρέπει στους συμπαίκτες να σταματήσουν στο επίπεδο 2, εάν ο ανοίξας έχει minimum χέρι με 2ο χρώμα τα σπαθιά.

Οι απαντήσεις του ανοίξαντος, στην ερωτηματική αγορά (ρελέ) 2, θα περιγραφούν στο Κεφάλαιο 2 του άρθρου. Εδώ το μόνο που μπορούμε να πούμε προκαταβολικά είναι ότι, μετά το ρελέ 2, η επανάληψη του μαζέρ στο επίπεδο 2 από τον ανοίξαντα, δείχνει ένα χέρι minimum με τα σπαθιά ως 2ο χρώμα και δεν είναι forcing, ενώ όλες οι άλλες αγορές συνεπάγονται ένα δυνατό άνοιγμα και καθιστούν την ακολουθία των αγορών forcing μέχρι τη manche.

Με λιγότερους από 8 πόντους

Κατ’ αρχήν, πρέπει να δούμε τι γίνεται όταν ο απαντών έχει ένα χέρι πολύ αδύναμο (περίπου 4-7 πόντοι), περίπτωση που αποκλείει την επαναδήλωση 2. Ποιες επιλογές έχει;

Επαναφορά στο μαζέρ
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11
22
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
22
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
22

Η επαναφορά στο μαζέρ ανοίγματος, δείχνει λιγότερους από 8 πόντους και τυπικά 2 φύλλα στο χρώμα.
Η επαναφορά είναι η πιο σίγουρη μέθοδος, για να μας εξασφαλίσει ένα αποδεκτό συμβόλαιο, στην περίπτωση που ο ανοίξας δεν είναι σε θέση να προχωρήσει, γνωρίζοντας ότι ο συμπαίκτης έχει αδύναμο χέρι.

Το άλλο μαζέρ στο επίπεδο 2
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11
22
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
22

Και οι 2 αγορές δείχνουν ότι ο απαντών έχει λιγότερους από 8 πόντους και χρώμα τουλάχιστον 5φυλλο. Ο ανοίξας προσαρμόζεται ανάλογα.

Μινέρ στο επίπεδο 3
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11
23/3
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
23/3
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
23/3

Η αγορά μινέρ στο επίπεδο 3 υπονοεί ένα τουλάχιστον 6φυλλο χρώμα και ποντάζ ανεπαρκές για να ρωτήσει με 2. Η αγορά 3 γίνεται με πήδημα, δεδομένου ότι είναι αδύνατο να δείξουμε χρώμα στα καρά στο επίπεδο 2.

2ΧΑ

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11
22XA
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
22XA

Το 2ΧΑ είναι η δόκιμη λύση στην οποία καταφεύγουμε με λιγότερους από 8 πόντους και χωρίς κάποια καλύτερη εναλλακτική, με 0-1 φύλλα στο μαζέρ ανοίγματος και τουλάχιστον 3φυλλο σπαθί (συχνά 4φυλλο). Αυτό το τελευταίο είναι σημαντικό στην περίπτωση που ο ανοίξας έχει πλαϊνό χρώμα τα σπαθιά. (ΣτΜ: π.χ. ένα χέρι 4135 ή 4144 ή 4153 στην περίπτωση 1 ή ένα χέρι 1453 ή 1444 ή 1435 στην περίπτωση 2).

Όταν ο απαντών έχει αρνηθεί 4φυλλο πίκα

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
22
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
22XA

Τόσο το «παράλογο» 2, όσο και το 2ΧΑ, δείχνουν μια αδύναμη 2χρωμία στα μινέρ. 2 με 5-4 και 2ΧΑ με 5-5.

Εάν δεν υπάρχει μια 2χρωμία στα μινέρ, ο απαντών θα έχει οπωσδήποτε 2φυλλο κούπα, οπότε επαναφέρει στο χρώμα, ή μια μονοχρωμία με 6φυλλο ή 7φυλλο μινέρ, το οποίο αγοράζει στο επίπεδο 3.

Μια καλή εναλλακτική στο σύστημα θα ήταν να μην διαφοροποιούνται τα χέρια 5-4 και 5-5 στα μινέρ, τα οποία εντάσσουμε και τα δύο στο 2 και να χρησιμοποιούμε το 2ΧΑ για να δείξουμε ένα 6φυλλο καρό, κακής ποιότητας.

Στο Κεφάλαιο 2 θα παρουσιάσουμε μερικές γενικές παρατηρήσεις στην ανάπτυξη της Gazzilli και θα δούμε πώς απαντά ο ανοίξας στο ρελέ 2.

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1
 Άσκηση 1 

Τι αγοράζετε με το παρακάτω χέρι;

 82
 KQJ108
 K4
 10875

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
2;

 

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

 1. 3
 2. 2
 3. 2
 4. 2

 

Λύση
3 : Το 2 είναι συμβατικό, άρα είναι λάθος να δώσουμε φιτ
2 : Εντάξει! Οι κούπες σου είναι πολύ καλές. Όμως θυμήσου ότι, παίζοντας Gazzilli, το 2 σε αυτήν την ακολουθία, δείχνει χέρι με λιγότερους από 8 πόντους
2 : Η επαναφορά στο μαζέρ ανοίγματος πράγματι δείχνει 2φυλλο, αλλά γίνεται με λιγότερους από 8 πόντους
2 : Σωστά! Με 8+ πόντους αγοράζουμε 2 ρελέ
 Άσκηση 2 

Τι αγοράζετε με το παρακάτω χέρι;

 8
 ΑKQ107
 QJ6
 AQJ3

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11
;

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

 1. 3
 2. 2
 3. 3ΧΑ
 4. 2ΧΑ
Λύση
3 :Στο φυσικό σύστημα θα ήταν σωστή αγορά, αλλά εδώ εμείς παίζουμε Gazzilli
2 : Σωστά! Η αγορά 2 είναι Gazzilli. Δείχνει ένα δυνατό χέρι. Το ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχει και το χρώμα των σπαθιών ,είναι καθαρά συμπτωματικό
3ΧΑ : Με ανώμαλη κατανομή θα ήταν λάθος, ακόμα και σε ένα σύστημα χωρίς την Gazzilli
2ΧΑ: Ό,τι είπαμε και στο 3
 Άσκηση 3 

Τι αγοράζετε με το παρακάτω χέρι;

 8
 ΑJ1094
 QJ4
 KJ72

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11
;

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

 1. 2
 2. 2
 3. 2
 4. 1XA
Λύση
2 : Μάλλον έβαλες ένα καρό στις κούπες
2 : Μπράβο! Θυμήθηκες ότι η Gazzilli δεν χρησιμοποιείται μόνο για τα δυνατά χέρια. Περιλαμβάνει και φυσικά ανοίγματα 11-15 πόντων με σπαθιά
2 : Δεν είναι κακό να αγοράζουμε ένα 3φυλλο μινέρ, όταν χρειάζεται. Αλλά μόνο όταν χρειάζεται
1ΧΑ : Μα με σόλο;
 Άσκηση 4 

Τι αγοράζετε με το παρακάτω χέρι;

 Κ9
 76
 Κ10954
 10532

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11ΧΑ
2;

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

 1. 2
 2. 2
 3. πάσο
 4. 2XA
Λύση
2 : Μπράβο! Η επαναφορά στο μαζέρ ανοίγματος δείχνει λιγότερους  από 8 πόντους και τυπικά 2φυλλο στο χρώμα
2 : Θυμήσου ότι για να αγοράσουμε 2 χρειάζονται 8 πόντοι και άνω
πάσο : Λάθος! Το 2 είναι συμβατικό και forcing για τουλάχιστον έναν γύρο
2ΧΑ : Αποφεύγουμε πάντα τα 2ΧΑ όταν έχουμε πάνω από ένα φύλλο στο χρώμα ανοίγματος
 Άσκηση 5 

Τι αγοράζετε με το παρακάτω χέρι;

 AQJ87
 K103
 AQ2
 Q5

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11ΧΑ
;

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

 1. 2ΧΑ
 2. 3ΧΑ
 3. 2
 4. 2
Λύση
2ΧΑ : Θα ήταν η σωστή δήλωση στο φυσικό. Αλλά εδώ παίζουμε Gazzilli
3ΧΑ : Δεν βιαζόμαστε! Εκτός των άλλων ο συμπαίκτης μπορεί να έχει 5φυλλη ή 6φυλλη κούπα
2 : Δεν είναι κακό να αγοράζουμε ένα 3φυλλο μινέρ, όταν χρειάζεται. Σίγουρα δεν είναι εδώ η περίπτωση
2 : Σωστά! Όλα τα ομαλά χέρια 16+ πόντων, περιλαμβάνονται στη Gazzilli
 Άσκηση 6 

Τι αγοράζετε με το παρακάτω χέρι;

 Κ63
 2
 J1053
 Q9652

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11ΧΑ
2;

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

 1. 2
 2. 3
 3. 2
 4. 2
Λύση
2 : Σωστά! Το «παράλογο» 2 δείχνει ένα αδύναμο χέρι με 5-4 τα μινέρ και «κοντό» στο μαζέρ ανοίγματος
3 : 3 σε ένα μινέρ δείχνει τουλάχιστον 6φυλλο χρώμα, αδύναμο
2 : Αποφεύγουμε την επαναφορά στο μαζέρ ανοίγματος με σόλο. Έχουμε άλλες εναλλακτικές
2 : Θυμήσου ότι για την αγορά ρελέ 2 απαιτούνται τουλάχιστον 8 πόντοι
 Άσκηση 7 

Τι αγοράζετε με το παρακάτω χέρι;

 Κ9765
 A
 AQ7
 Q1065

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11
2;

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

 1. 3XA
 2. 2XA
 3. 2
 4. 4
Λύση
3XA : Ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα για το χέρι του ανοίξαντος
2XA : Το 2ΧΑ δείχνει λιγότερους από 8 πόντους με 0-1 φύλλα στο μαζέρ ανοίγματος και δεν είναι forcing
2 : Σωστά! Η αγορά 2 δεν έχει ανώτατο όριο ποντάζ
4 : Άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο….
 Άσκηση 8 

Τι αγοράζετε με το παρακάτω χέρι;

 Κ9765
 4
 876
 Q1065

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11
2;

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

 1. 3
 2. 2XA
 3. 2
 4. 2
Λύση
3 : Η αγορά σε μινέρ στο επίπεδο 3 δείχνει τουλάχιστον 6 φύλλα σε αυτό και χέρι αδύναμο
2XA : Το 2ΧΑ πρέπει να αποφεύγεται εάν είναι διαθέσιμη κάποια άλλη αγορά πιο οικονομική, που δείχνει αδύναμο χέρι
2 : Σωστά! Το 2 δείχνει 5+ πίκες με λιγότερους από 8 πόντους. Με 2φυλλο στο μαζέρ ανοίγματος ενδείκνυται η επαναφορά σε αυτό
2 : Θυμήσου ότι η αγορά ρελέ 2 εγγυάται τουλάχιστον 8 πόντους

 

Κεφάλαιο 2: Ανάπτυξη αγορών της σύμβασης

Ένα ζευγάρι μπορεί να παίξει αυτή την σύμβαση χωρίς καμία περαιτέρω εξειδίκευση, περιορίζοντας τις γνώσεις του στο Κεφάλαιο 1 αυτού του άρθρου.

Παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει καθολική συμφωνία, τόσο στο ποιες πρέπει να είναι οι αγορές του ανοίξαντος μετά από το ρελέ 2 του απαντώντος, όσο και στο ποια πρέπει να είναι η ανάπτυξη στη συνέχεια. Ούτε δυστυχώς μπορεί να βασιστεί στην αρχική σύμβαση του Leo Gazzilli (χρονολογείται εδώ και μία 10ετία), καθώς αυτή απέχει από την “Gazzilli” που χρησιμοποιείται ευρέως στις ημέρες μας.

Εδώ λοιπόν θα προτείνουμε μια μέθοδο ακολουθίας των αγορών μετά το ρελέ 2, σχετικά απλή, κατάλληλη για αυτούς που θέλουν να ενσωματώσουν την Gazzilli στο σύστημά τους, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, έχοντας έτσι στη διάθεσή τους ένα αποτελεσματικό εργαλείο.

Τα χαρακτηριστικά αυτής της μεθόδου είναι τα παρακάτω:

1. Είναι μια ανάπτυξη όσο το δυνατόν πιο φυσική, δηλαδή, οι αγορές σε χρώμα του ανοίξαντος δείχνουν το χρώμα της αγοράς και αυτές σε ΧΑ περιγράφουν ένα χέρι 5332. Αυτή η διευκρίνιση δεν είναι επιφανειακή, εάν λάβουμε υπόψη ότι για τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα του συστήματος, υπάρχουν αναρίθμητες αγοραστικές αλχημείες, που βασίζονται σε αγορές με πολλαπλή σημασία και συμβατικές αγορές σε χρώμα ή σε ΧΑ.
2. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα ο ανοίξας να δείξει εάν έχει 3φυλλο στο άλλο μαζέρ, πολύτιμη πληροφορία, που περιλαμβάνεται σε όλες τις πιο διαδεδομένες εκδοχές της Gazzilli. Να σημειωθεί ότι ακόμα και μετά από 1 – 1ΧΑ, όπου ένα φιτ στις πίκες έχει εκ προοιμίου αποκλεισθεί, η δυνατότητα να δειχτεί η κατανομή του ανοίξαντος, μπορεί να αποδειχτεί πολύ χρήσιμη στον απαντώντα.
3. Μετά από άνοιγμα 1, προβλέπονται οι ίδιες ακολουθίες αγορών, τόσο μετά από απάντηση 1 ,όσο και μετά από 1ΧΑ. Η διαφοροποίηση των δύο ακολουθιών θα μπορούσε να δώσει κάποιο πλεονέκτημα, σε λίγες και ειδικές περιπτώσεις, αλλά το τίμημα της απομνημόνευσης είναι ένα κόστος που, σε ένα «βασικό» σύστημα, δεν αξίζει να πληρώσουμε.

Εξ ορισμού, προσέχοντας να εφαρμόσουμε τη σύμβαση, όσο το δυνατόν πιο σωστά, διερευνήθηκε η καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας/τιμής. Στο Κεφάλαιο 3 θα δούμε πώς ένα μέσο ζευγάρι μπορεί να κάνει τη σύμβαση Gazzilli ακόμα πιο αποτελεσματική, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα απομνημόνευσης. Τέλος, στο Κεφάλαιο 4, θα ρίξουμε μια ματιά στο πώς εφαρμόζουν αυτήν τη μέθοδο γνωστοί πρωταθλητές, παρουσιάζοντας ακριβείς αγοραστικούς μηχανισμούς, που έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα.

Συνέχεια αγορών μετά το ρελέ 2

Θυμόμαστε ότι:

• Η επαναδήλωση 2 από τον ανοίξαντα δείχνει ένα άνοιγμα περίπου 11 – 15 πόντων με σπαθιά ή ένα γενικά δυνατό χέρι (σχεδόν 16+) και
• Η επαναδήλωση 2 από τον απαντώντα είναι ρελέ, που εγγυάται 8+ πόντους και μεταφράζεται σε forcing manche, εάν στηνσυνέχεια ο ανοίξας δείξει ένα χέρι δυνατό.

Μετά από άνοιγμα 1
Βορράς Νότος
1 1 / 1ΧΑ
2 2
2 4+  , περίπου 11 – 15 πόντοι (η μόνη non forcing αγορά)
2* ακριβώς 3φυλλο , δυνατό χέρι, *βλέπε ανάπτυξη παρακάτω
2ΧΑ 2533 με 2φυλλο , δυνατό χέρι (περίπου 16 – 17 πόντοι)
3 4+  χωρίς 3φυλλο , δυνατό χέρι
3 4+  χωρίς 3φυλλο , δυνατό χέρι
3 6+ χωρίς 3φυλλο , δυνατό χέρι
3 4φυλλο , δυνατό χέρι
3ΧΑ 2533 με 2φυλλο , δυνατό χέρι (περίπου 18 – 19 πόντοι)
*ανάπτυξη μετά το 2
Β Ν
1 1/1ΧΑ
2 2
2 2ΧΑ(ρελέ)
3   4+  με 3φυλλο 
3    4+  με 3φυλλο 
3     6+  και φυλλο 
3*    3532 με 3φυλλο , περίπου 18-19
3ΧΑ   3532 με 3φυλλο , περίπου 17-18
*3 = Η μόνη ημισυμβατική αγορά, όπου η κατανομή 5332 ,που δεν αγοράζεται με ΧΑ. Η εξαίρεση κρίνεται απαραίτητη γιατί αλλιώς θα ήταν αδύνατο να δείξουμε εάν έχουμε minimum ή maximum.

Μετά από άνοιγμα 1

Βορράς Νότος
1 1ΧΑ
2 2
2* 3/4, δυνατό χέρι, *βλέπε ανάπτυξη παρακάτω
2 4, περίπου 11 – 15 πόντοι (η μόνη non forcing αγορά)
2ΧΑ 5233 με 2φυλλο , δυνατό χέρι (περίπου 16 – 17 πόντοι)
3 4+ χωρίς 3φυλλο , δυνατό χέρι
3 4+ χωρίς 3φυλλο , δυνατό χέρι
3 5φυλλο , δυνατό χέρι
3 6+, χωρίς 3φυλλο , δυνατό χέρι
3ΧΑ 5233 με 2φυλλο , δυνατό χέρι (περίπου 18 – 19 πόντοι)

*ανάπτυξη μετά το 2

Β Ν
1 1ΧΑ
2 2
2 2(ρελέ)
2XA   5332 με 3φυλλο , περίπου 16 – 17
3    4+  με 3φυλλο 
3    4+  με 3φυλλο 
3    4φυλλο 
3*   6+  και 3φυλλο 
3ΧΑ   5332 με 3φυλλο , περίπου 18 – 19

Στο Κεφάλαιο 3 θα δούμε πώς η χρήση της Gazzilli τροποποιεί τη σημασία εκείνων των αγορών του ανοίξαντος που, εν τη απουσία αυτής της σύμβασης, θα έδειχναν ένα δυνατό χέρι.

Ασκήσεις Κεφαλαίου 2
 Άσκηση 1 

Τι αγοράζετε με το παρακάτω χέρι;

 5
 AKQJ6
 A82
 KQ86

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11
22
;

 

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

 1. 2XA
 2. 3XA
 3. 2
 4. 3

 

Λύση
2XA : Μετά το 2 ο ανοίξας καλείται να περιγράψει την κατανομή του, όχι να διαλέξει τον τύπο του συμβολαίου!
3XA : Μετά το 2 ο ανοίξας καλείται να περιγράψει το χέρι του, όχι να αγοράσει τελικό συμβόλαιο!
2 : Δείχνει ένα χέρι 11 – 15 πόντους με σπαθιά
3 : Σωστά! Δείχνει 4+ φύλλα στα σπαθιά και αποκλείει 3φυλλο πίκα
 Άσκηση 2 

Τι αγοράζετε με το παρακάτω χέρι;

 AJ1084
 ΑK853
 —
 AQ2

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
22
;

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

 1. 3
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Λύση
3 :Δείχνει δυνατό χέρι με 4+ σπαθιά και 2 ή λιγότερα φύλλα στην κούπα
2 : Δείχνει ένα δυνατό χέρι με 3 ή 4 κούπες όχι 5!
3 : Σωστά! Δυνατό χέρι με 5φυλλη κούπα
4: Το 2πλό πήδημα δεν χρειάζεται
 Άσκηση 3 

Τι αγοράζετε με το παρακάτω χέρι;

 Q543
 ΑKJ74
 AK9
 2

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11
22
;

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

 1. 4
 2. 4
 3. 3
 4. 2
Λύση
4 : Αναίτια σπατάλη αγοραστικού χώρου απέναντι σε έναν απαντώντα που δεν έχει λιμιταριστεί
4 : Λοιπόν, κάποιοι θα το παίξουν splinter, αλλά αυτό θέλει ειδική συμφωνία!
3 : Ναι! Αγορά συστήματος, εφόσον δεν υπάρχει ειδική συμφωνία στο ζευγάρι
2 : Το 2 δείχνει ακριβώς 3φυλλο πίκα
 Άσκηση 4 

Τι αγοράζετε με το παρακάτω χέρι;

 Q54
 AKJ74
 AK94
 2

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11ΧΑ
22
;

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

 1. 2
 2. 3
 3. 2
 4. 2XA
Λύση
2 : Σωστά! Το 3φυλλο  προηγείται ακόμα κι εάν η απάντηση είναι 1ΧΑ
3 : Αυτή η αγορά δείχνει 4+ φύλλα στα καρά χωρίς 3φυλλο πίκα
2 : Το 2 στο χρώμα του ανοίγματος δείχνει ένα χέρι 11 – 15 πόντων με σπαθιά
2ΧΑ : Όχι! Δείχνει ένα χέρι ομαλής κατανομής χωρίς 3φυλλο πίκα
 Άσκηση 5 

Τι αγοράζετε με το παρακάτω χέρι;

 KQ5432
 J65
 AK
 A3

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11ΧΑ
22
;

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

 1. 2
 2. 3
 3. 2XA
 4. 2
Λύση
2 : Σωστά! Δείχνει ένα δυνατό χέρι με 3 ή 4 φύλλα στις κούπες
3 : Αυτό δείχνει 6φυλλο πίκα χωρίς 3φυλλο κούπα
2XA : Αυτή η αγορά δείχνει ένα χέρι 5233με 2φυλλο κούπα, κατάλαβέ το!
2 : Όχι! Το 2 στο χρώμα του ανοίγματος δείχνει ένα χέρι 11 – 15 πόντων με σπαθιά
 Άσκηση 6 

Τι αγοράζετε με το παρακάτω χέρι;

 QJ764
 K65
 —-
 AQ1064

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11ΧΑ
22
;

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

 1. 3
 2. 2
 3. 2
 4. 3
Λύση
3 : Δείχνει ένα δυνατό χέρι με 5φυλλο κούπα
2 : Δείχνει ένα δυνατό χέρι με 3 ή 4 φύλλα στις κούπες
2 : Σωστά! Η επανάληψη του μαζέρ στο πιο οικονομικό επίπεδο δείχνει ένα χέρι 11 – 15 πόντων με 4+ σπαθιά
3 : Δείχνει ένα δυνατό χέρι με 4+ σπαθιά χωρίς 3φυλλο κούπα
 Άσκηση 7 

Τι αγοράζετε με το παρακάτω χέρι;

 Κ102
 AKJ432
 3
 AK8

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11
22
22XA
;

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

 1. 3
 2. 4
 3. 3
 4. 3
Λύση
3 : Δείχνει 4+ φύλλα στα σπαθιά
4 : Αχρείαστο πήδημα
3 : Σωστά! Δείχνει το 6φυλλο
3 : Η επανάληψη των πικών στο επίπεδο 3 δείχνει συμβατικά ένα χέρι 5332 των 18 – 19HCP
 Άσκηση 8 

Τι αγοράζετε με το παρακάτω χέρι;

 QJ2
 AKJ432
 3
 AK8

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11
22
23
;

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

 1. 4
 2. 4
 3. 4
 4. 4
Λύση
4 : Σωστά! Cue-bid στα σπαθιά
4 : Δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση επείγουσας προσωπικής ανάγκης
4 : Το 3 επιβεβαιώνει τα ατού κι αναμένει cue-bid, όχι την κατανομή
4 : Παρακάμφθηκε το κοντρόλ στα σπαθιά

 

 

 

Κεφάλαιο 3. Η ενσωμάτωση της σύμβασης 2♣ Gazzilli στο σύστημα

Αγορά νέου χρώματος με πήδημα

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της Gazzilli είναι η αποφυγή επαναδηλώσεων με πήδημα με δυνατά χέρια που,όμως, δύσκολα περιγράφεται η κατανομή τους. Ας δούμε τις παρακάτω αλληλουχίες αγορών:

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11
3/3
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
3/3
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
3/3/3

Όταν δεν εφαρμόζεται η Gazzilli ο ανοίξας δείχνει ένα χέρι ιδιαίτερα δυνατό (στην πλειοψηφία των συστημάτων forcing manche) που όμως, τα μήκη των αγορασθέντων χρωμάτων ποικίλουν ιδιαίτερα.
Αντιθέτως, σε ένα σύστημα που έχει ενσωματώσει τη Gazzilli, οι αγορές με πήδημα περιορίζονται στο να περιγράφουν χέρια 5-5 των 15-16 (17)HCP, που μπορεί να είναι και 14-16HCP όταν το 2ο χρώμα είναι κούπες. Όλα λοιπόν τα πιο δυνατά χέρια, καθώς και αυτά με 4φυλλο το δεύτερο χρώμα, περνάνε από την επαναδήλωση 2. Επομένως, οι αγορές με πήδημα δεν είναι forcing, καθώς είναι επακριβώς λιμιταρισμένες.
Από αυτές τις 3 πρώτες περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι δεν εφαρμόζεται η επαναδήλωση 2 για όλα τα χέρια των 16/17HCP. Είναι φανερό ότι αποκτάμε ένα σημαντικό πλεονέκτημα, όταν έχουμε την δυνατότητα να περιγράψουμε άμεσα ορισμένους τύπους χεριών.

Επανάληψη του μαζέρ με πήδημα

 

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11
3

 

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
3
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
3

Παίζοντας Gazzilli τα πηδήματα αυτά εγγυώνται ένα τουλάχιστον 6φυλλο χρώμα εξαιρετικής ποιότητας (που μπορεί να παιχτεί ως ατού απέναντι σε σόλο) κι ένα χέρι ενδιάμεσης δύναμης, όχι πάνω από 16HCP.
Σε ένα σύστημα χωρίς τη Gazzilli το χέρι του ανοίξαντα θα ήταν συνήθως λίγο πιο δυνατό από πλευράς πόντων, η δε ποιότητα του χρώματος δεν θα ήταν εγγυημένη.

Υποστήριξη στις πίκες του απαντώντος.
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11
4
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11
4
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11
4

Στα φυσικά συστήματα, η πιο συνηθισμένη σημασία της επαναδήλωσης, στα πρώτα 2 παραδείγματα, είναι αυτή του splinter, δηλαδή 4φυλλη πίκα, σόλο ή σικάν στο μινέρ και δυνατό χέρι. Επομένως, το πήδημα στις 4 στο 3ο παράδειγμα δείχνει ένα δυνατό χέρι κατά βάση 4-5-2-2.
Παίζοντας Gazzilli, αυτά τα πηδήματα δεν είναι απαραίτητα, για να δείξουμε χέρια πολλών πόντων κι ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθούν για χέρια με ιδιαίτερη κατανομή. Πράγματι το splinter χρησιμοποιείται για να δείξει ένα χέρι με 6φυλλο-4φυλλο ενδιάμεσης δύναμης (ενδεικτικά 14-16HCP) με χρώματα καλής ποιότητας, ενώ το πήδημα στις 4 θα παραμείνει διαθέσιμο, για να αγοράζουμε περιστασιακά την manche με χέρια ελαφρώς πιο αδύναμα, πάντα με τις κούπες 6φυλλες. Φυσικά ο παραπάνω δεν είναι ο μόνος τρόπος για να αγοράζουμε με φιτ στην πίκα, καθώς υπάρχουν διαθέσιμες αρκετές παραλλαγές, που μπορεί το κάθε ζευγάρι να συμφωνήσει.

Ρέβερ Κούπες – Πίκες

Κι αυτή η ρέβερ αγορά περιλαμβάνεται στο σύστημα της Gazzilli. Η ακριβής ερμηνεία της, πράγματι, εξαρτάται από την ανάπτυξη της Gazzilli που έχει επιλεγεί: εάν στα 2 περιλαμβάνονται και τα χέρια με 4φυλλη πίκα, τότε μπορούμε να εντάξουμε στη Gazzilli τα χέρια 4-5 τα Μαζέρ, αγοράζοντας 1 – 1ΧΑ – 2 δείχνοντας 6-4 ή 6-5. Σε αυτήν την περίπτωση η αγορά 2 μπορεί να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δυνάμεως (χέρια ενδιάμεσα και δυνατά), εφόσον την θεωρήσουμε forcing για έναν γύρο και επιτρέποντας στον απαντώντα να χρησιμοποιήσει την αγορά 2ΧΑ ως ρελέ, για να πάρει περαιτέρω πληροφορίες.

Επαναδήλωση 2ΧA
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11
2XA
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
2XA
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
2XA

Παίζοντας Gazzilli ο ανοίξας δεν δείχνει ένα δυνατό χέρι με ομαλή κατανομή (με το οποίο θα αγόραζε στον 2ο γύρο 2). Το 2ΧΑ χρησιμοποιείται συμβατικά, για να δείξει άλλους τύπους χεριών.
Στην Ιταλία είναι ευρέως διαδεδομένο να παίζεται η επαναδήλωση 2ΧΑ ως ένα ενδιάμεσο (ή δυνατό) χέρι με 6φυλλο μαζέρ και ένα πλαϊνό 4φυλλο. Όμως δεν είναι δυνατό να προτείνουμε ένα συγκεκριμένο φάσμα δύναμης του χεριού, γιατί αυτή ποικίλει ανάλογα με την μέθοδο που έχει συμφωνήσει το ζευγάρι. Όχι μόνο αυτό. Μερικά συστήματα δέχονται το πλαϊνό 4φυλλο να είναι αποκλειστικά μινέρ, ενώ άλλα περιλαμβάνουν και τα χέρια με 6φυλλη πίκα και 4φυλλη κούπα, άλλα, δε, επεκτείνουν τα 2ΧΑ στο να περιλαμβάνουν και τα χέρια που όταν ανοίγουν 1 κι έχουν 4φυλλη πίκα επαναδηλώνουν 2ΧΑ μετά από απάντηση 1.
Οποιαδήποτε και να είναι η παραλλαγή που έχει επιλεγεί, μετά το 2ΧΑ ο απαντών πάντα μπορεί να αγοράσει το μαζέρ του ανοίξαντος, είτε ως sign off στο επίπεδο 3 ή τη manch στο επίπεδο 4:

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11
2XA3/4
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
2XA3/4
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
2XA3/4

Με βλέψεις για manche ή slam κι ενδιαφέρον να μάθουμε το 4φυλλο χρώμα (ή με αδύναμο χέρι που προτίθεται να διαχειριστεί οποιαδήποτε απάντηση του συντρόφου) ο απαντών διαθέτει το ρελέ 3:

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11
2XA3
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
2XA3
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
2XA3

Ο πιο απλός τρόπος για να απαντήσουμε στα 3 είναι να αγοράσουμε με φυσικό τρόπο το πλαϊνό μας 4φυλλο, χρησιμοποιώντας συμβατικά την επανάληψη του μαζέρ στο πιο οικονομικό επίπεδο, για να δείξουμε τα σπαθιά:

Βορράς Νότος Βορράς Νότος
1 1/1XA 1 1ΧΑ
2ΧΑ 3 2ΧΑ 3
3 = 6-4 3 = 6-4
3 = 6-4 3 = 6-4
  3 = 6-4

Αυτή η ακολουθία δεν ξεκαθαρίζει εάν το χέρι είναι min ή max και λειτουργεί καλύτερα εάν η δύναμη του ανοίξαντος είναι λιμιταρισμένη. Μια καλή μέθοδος είναι να χρησιμοποιούμε τα 2ΧΑ με 6-4 και 15-16 (17)HCP, ή ακόμα και με 14HCP, καλό 6φυλλο χρώμα και γρήγορες λεβέ στα πλαϊνά, ενσωματώνοντας στη Gazzilli τα πιο δυνατά χέρια. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι η μόνη δυνατή, αλλά έχει το πλεονέκτημα να είναι συμβατή με τις άλλες επαναδηλώσεις με πήδημα ενδιάμεσης δύναμης. Γι’ αυτό, εκτός από αποτελεσματική είναι και εύκολο να απομνημονευτεί

Ασκήσεις Κεφαλαίου 3
 Άσκηση 1 

Αγόρασε αυτό το χέρι υποθέτοντας ότι ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙΣ GAZZILLI.

 KQ5
 AK7643
 3
 AK2

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11
;

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

 1. 3
 2. 4
 3. 2
 4. 3
 5. 4
Λύση
3 : Παρόλο που είναι ενοχλητικό να πηδάμε με ένα 3φυλλο, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε
4 : Πήδημα στο σκοτάδι. Δεν είναι σίγουρο ότι το χέρι πρέπει να παιχτεί στις κούπες. Επιπλέον υπάρχει πιθανότητα slam
2 : Το χέρι είναι πολύ δυνατό για φυσική επαναδήλωση 2, που δεν είναι forcing
3 : Η επαναδήλωση με πήδημα δεν είναι forcing
4 : Δεν υπάρχει splinter με 3φυλλη υποστήριξη

 Άσκηση 2 

Αγόρασε αυτό το χέρι υποθέτοντας ότι  ΠΑΙΖΕΙΣ GAZZILLI.

 KQ5
 AK7643
 3
 ΑK2

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11
;

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

 1. 4
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 3
Λύση
4 : Δεν υπάρχει splinter με 3φυλλη υποστήριξη
4 : Πήδημα στο σκοτάδι, εντελώς αδικαιολόγητο σε ένα σύστημα όπως η Gazzilli
3 : Παίζοντας Gazzilli νέο χρώμα με πήδημα δείχνει ένα χέρι 5-5, ενδιάμεσης δύναμης
2 : Gazzilli: 11 – 15HCP με σπαθιά ή γενικά δυνατό χέρι
3 : Δεν είναι forcing, θα ήταν λάθος ακόμα και αν παίζουμε Gazzilli

 Άσκηση 3 

Αγόρασε αυτό το χέρι υποθέτοντας ότι ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙΣ GAZZILLI.

 AJ1084
 A2
 KQJ82
 6

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
;

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

 1. 2
 2. 3
 3. 2
 4. 2XA
 5. 3
Λύση
2: Είναι φυσική αγορά με τουλάχιστον 3φυλλο σπαθί
3 : Δείχνει ένα μονόχρωμο χέρι, τουλάχιστον 6φυλλο
2 : Φυσική αγορά, όχι forcing, με μεγάλο φάσμα δύναμης
2XA : Μάλλον μπερδεύτηκες… Το 2ΧΑ είναι φυσικό και δείχνει ένα δυνατό χέρι ομαλής κατανομής
3 : Δεν είσαι αρκετά δυνατός για να πηδήξεις σε νέο χρώμα, αγορά που είναι forcing

 Άσκηση 4 

Αγόρασε αυτό το χέρι υποθέτοντας ότι  ΠΑΙΖΕΙΣ GAZZILLI.

 AJ1084
 A2
 KQJ82
 6

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
;

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

 1. 2XA
 2. 3
 3. 3
 4. 2
 5. 2
Λύση
2XA: Εκ συστήματος δείχνει ένα χέρι ανώμαλης κατανομής, αλλά με 6-4, όχι με 5-5
3 : Από πλευράς πόντων θα ήταν αποδεκτό, αλλά το 3 δείχνει ένα μονόχρωμο χέρι
3 : Δείχνει ακριβώς ένα χέρι περίπου 15-16 HCP με 5-5
2 : Μπορούμε να κάνουμε καλύτερη περιγραφή αυτού του ειδικού τύπου χεριού
2 : Αυτός ο τύπος χεριού δεν εντάσσεται στη Gazzilli

 Άσκηση 5 

Αγόρασε αυτό το χέρι υποθέτοντας ότι  ΠΑΙΖΕΙΣ GAZZILLI.

 KQ76
 AQ863
 K92
 7

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11
;

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

 1. 4
 2. 2
 3. 4
 4. 3
 5. 2
Λύση
4: Υπερβολική αγορά, έχοντας έναν σύντροφο που πιθανότατα το χέρι του έχει πολύ λίγους πόντους
2 : Όταν εφαρμόζουμε τη Gazzilli πριν δείξουμε ότι έχουμε 4φυλλο fit, υπονοούμε ότι έχουμε ένα χέρι πιο δυνατό
4 : Είναι splinter, αλλά forcing στο επίπεδο 4, υπερβολική αγορά με αυτά τα φύλλα
3 : 4φυλλο fit και προτασιακό. Από το φυσικό σύστημα η Gazzilli δεν διαφέρει σε αυτήν την περίπτωση
2 : Underbid. Η Gazzilli δεν επηρεάζει τις αγορές που δείχνουν minimum

 Άσκηση 6 

Αγόρασε αυτό το χέρι υποθέτοντας ότι  ΠΑΙΖΕΙΣ GAZZILLI.

 A3
 KJ10985
 AK92
 4

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
;

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

 1. 3
 2. 3
 3. 4
 4. 2
 5. 2XA
Λύση
3: Ανακριβής αγορά, μπορείτε και καλύτερα
3 : Εγγυάται ότι και τα 2 χρώματα είναι 5φυλλα
4 : Θα μπορούσε να είναι και το καλύτερο συμβόλαιο, αλλά γιατί να μαντεύουμε;
2 : Δεν περιγράφετε επακριβώς αυτό το ωραίο χέρι με 6-4
2XA : Δείχνει συμβατικά ακριβώς αυτόν τον τύπο χεριού

 Άσκηση 7 

Αγόρασε αυτό το χέρι υποθέτοντας ότι ΠΑΙΖΕΙΣ GAZZILLI.

 AQ8542
 4
 AJ
 KQ93

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11XA
2XA3
;

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

 1. 3
 2. 3XA
 3. 5
 4. 4
 5. πάσο
Λύση
3: Μετά το ρελέ 3 η επανάληψη του μαζέρ δείχνει οικονομικά 4φυλλο σπαθί
3XA : Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, οι απαντήσεις στα 3 δεν υπερβαίνουν ποτέ το χρώμα του ανοίγματος στο επίπεδο 3
5 : Το 3 είναι ρελέ ερωτηματικό και δεν έχει καμία σχέση με το χρώμα των σπαθιών
4 : Ανώφελα αντιοικονομική αγορά, μπορείτε και καλύτερα
πάσο : 3 “pass or correct” είναι μια πιθανή σύμβαση, αλλά εδώ δεν την χρησιμοποιούμε

 Άσκηση 8 

Αγόρασε αυτό το χέρι υποθέτοντας ότι  ΠΑΙΖΕΙΣ GAZZILLI.

 92
 KQJ10863
 AQ74
 A

ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
11
2XA3
;

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

 1. 4
 2. 4
 3. πάσο
 4. 4
 5. 3XA
Λύση
4: Φιλόδοξο. Ο σύντροφος ξέρει την δύναμή μας και μας λέει ότι θέλει να σταματήσει
4 : Το cue bid θα ήταν σωστό εάν η αγορά 3 ήταν forcing, που δεν είναι στην περίπτωσή μας
πάσο : Η επαναφορά είναι sign off και δεν εγγυάται καν ένα πραγματικό fit
4 : Σε sign off δεν έχουμε την πολυτέλεια να δείξουμε το πλαϊνό χρώμα
3XA : Η επαναφορά είναι sign off. Ο ανοίξας αφηνίασε!!!

 

 

 

 

6 σχόλια

Κλείτσας Γιώργος 14 Μαρτίου 2017 - 08:18

Στις ασκήσεις του κεφαλαίου 3, γράφει σε όλες ότι δεν παίζεις gazzili, ενώ στις ζυγές παίζεις.

Απάντηση
Τάκης Μπούρας 16 Μαρτίου 2017 - 11:54

Παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις παρακάτω διορθώσεις όσον αφορά στις ΑΣΚΗΣΕΙΣ του Κεφαλαίου 3:

Οι ασκήσεις 2, 4, 5, 6, 7 και 8 ζητούν αγορά “υποθέτοντας ότι ΠΑΙΖΕΙΣ GAZZILLI”.

Μόνο οι ασκήσεις 1 και 2 ζητούν αγορά “υποθέτοντας ότι ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙΣ GAZZILLI”.

Ευχαριστώ

Απάντηση
Τάκης Μπούρας 16 Μαρτίου 2017 - 12:06

Ξαναστέλνω το σχόλιο διορθωμένο:

Παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις παρακάτω διορθώσεις όσον αφορά στις ΑΣΚΗΣΕΙΣ του Κεφαλαίου 3:

Οι ασκήσεις 2, 4, 5, 6, 7 και 8 ζητούν αγορά “υποθέτοντας ότι ΠΑΙΖΕΙΣ GAZZILLI”.

Μόνο οι ασκήσεις 1 και 3 ζητούν αγορά “υποθέτοντας ότι ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙΣ GAZZILLI”.

Ευχαριστώ

Απάντηση
Τάκης Μπούρας 16 Μαρτίου 2017 - 12:36

Θα ήθελα να προσθέσω ότι το 4ο Κεφάλαιο δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί στο Bridge d’ Italia. Έχει καθυστερήσει πάνω από 1 χρόνο. Μόλις γίνει αυτό, θα το μεταφράσω και θα το στείλω για δημοσίευση στο περιοδικό.

Απάντηση
Τάκης Μπούρας 17 Μαρτίου 2017 - 06:43

Καλημέρα.
Θα πρότεινα, στις λύσεις η σωστή αγορά να είναι υπογραμισμένη.

Ευχαριστώ

Απάντηση
Kontoleon 29 Δεκεμβρίου 2019 - 02:23

Ωραίο σύστημα αλλά αυτό θα πρέπει να τεριαζει με το σύστημα που έτσι και αλλιώς παίζεις. Και πρέπει να είσαι προσεκτικός, ιδιαίτερα αν παίζεις 2 over 1 που το 1nt είναι η συνηθέστερη απάντηση.

Θέλω να πω πως αυτό το σύστημα είναι advance και δεν είναι καλό σε άτομα που ξεκινάνε τώρα τις συμβάσεις

Απάντηση

Σχολιάστε