Αρχή Quiz & Διαγωνισμοί Εξασκηθείτε στην εκτέλεση (1)

Εξασκηθείτε στην εκτέλεση (1)

Λουκάς Ζώτος

Όλοι στην πρώτη
Μοίρασε ο Βορράς
Αντάμ 7

AKQ62
Q1076
J5
J4
-
A2
AK98432
AQ106
ΔύσηΒορράςΑνατολήΝότος
1πάσο2
πάσο2πάσο3*
πάσο3πάσο6
όλοι πάσο

* 4ο χρώμα φόρσινγκ

Η αγορά 3 από τον Νότο δεν ήταν απαραίτητα φυσική. Ήταν 4ο χρώμα φόρσινγκ. Συνήθως η χρήση αυτής της αγοράς είναι για να οδηγηθεί το συμβόλαιο στα 3ΧΑ, χωρίς να έχει κράτημα στο χρώμα αυτός που τη χρησιμοποιεί. Επομένως, εδώ, ο Βορράς χωρίς κράτημα δεν θα το αγοράσει. Θα μπορούσε να επαναλάβει τις πίκες, για να δείξει ισχυρό χρώμα, αλλά προτίμησε, για την εξοικονόμηση ζωτικού χώρου στις αγορές, να αγοράσει 3, υποσχόμενος δίφυλλο καρό, αν και θα μπορούσε να έχει και τρίφυλλο. Τότε ο Νότος αγοράζει  το σλεμ φιλοδοξώντας και ελπίζοντας να πετύχει.  Η πρώτη λεβέ είχε ως εξής: 7, 5, 10, Α. Πώς θα συνεχίζατε;

Λύση του προβλήματος
AKQ62
Q1076
J5
J4
J853
K94
76
9752
10974
J853
Q10
K83
-
A2
AK98432
AQ106

Χρειάζεστε κατέβασμα στον μορ, για να επωφεληθείτε από τις πίκες κι η μόνη υποψηφιότητα είναι ο J. Στη δεύτερη λοιπόν λεβέ παίζετε από το χέρι σας την Q (και το 10 θα εκπληρούσε τον  ίδιο σκοπό). Αν η Ανατολή δεν έπαιρνε τη λεβέ, θα παίζατε Α και θα κόβατε ένα μικρό σπαθί. Θα βρισκόσαστε έτσι στον μορ και στο ΑΚ θα διώχνατε το 2 και το τελευταίο σπαθί του χεριού σας. Όταν παίχθηκε η διανομή, η Ανατολή κέρδισε με τον Κ και γύρισε την Q. Ο Νότος την κέρδισε με τον Κ, έπαιξε μικρό σπαθί προς τον J του μορ και στον Α ξεσκάρταρε το 2.

Σχολιάστε