Αρχή Ρεπορτάζ Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αττικής 2016 – Ενότητα Open