Αρχή Ρεπορτάζ 20 χρόνια Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Λάρισας